Transfer Data Ke ID Card Baru ♪

Pertama Letakkan ID Card lama di mesin Aikatsu! ☆ Kedua Letakkan ID Card baru di atas ID Card lama Ketiga Kemudian, mainkan Aikatsu! dengan ID Card baru♪

top of the page